KomunikatyLiniePrzystankiMapaPlan miastaPrzepisy porz.Oferta pracymyBusKontakt
Komunikacja miejska w Tczewie
12345781217

Przepisy porządkowe

 

Uwaga! Od dnia 1 września 2023 r. komunikacja miejska w Tczewie staje się bezpłatna.

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie
(uchwała nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r.)

 

 

Taryfa opłat (obowiązuje do 2 września 2023 r.)

 

Cennik opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej w Tczewie
(obowiązujący od 1 listopada 2022 r.)

Uprawnienia pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją w Tczewie
(uchwała nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011 r. - tekst jednolity z dnia 15 marca 2014 r.)

Wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją miejską
(załącznik do uchwały nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maja 2011 r. - tekst jednolity z dnia 15 marca 2014 r.)

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego w mieście Tczewie
(uchwała nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r.)

Regulamin Karty Miejskiej w Tczewie
(załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa - tekst jednolity z dnia 9 marca 2016 r.)

Informacje na temat Karty Miejskiej (serwis Urzędu Miejskiego)

Punkty doładowań Karty Miejskiej w Tczewie: